Tilbake

Derfor bør du sjekke sikringsskapet ditt

Sikringsskapet er hjertet i el-anlegget, og det er livsviktig at skapet er i forskriftsmessig stand. Dette er ditt ansvar.

Det er en kjensgjerning at feil ved det elektriske anlegget er årsaken til en vesentlig andel av brannene i Norge hvert år. Disse brannene kunne ofte vært avverget dersom man hadde tatt seg tid til å sjekke sikringsskap og øvrige el-komponenter jevnlig.

Hvorfor slår sikringen ut?

I dagens sikringsskap er det mest vanlig med automatsikringer, som ikke behøver å byttes hvis de slår ut. Dette er en stor fordel moderne sikringer har over de eldre skrusikringene. Hvis sikringen slår ut burde man likevel forsøke å finne årsaken før man skrur den på igjen. Normalt slår sikringen ut på grunn av en overbelastning, for eksempel fordi man bruker for mange eller kraftige el-produkter på samme kurs. Samtidig kan årsaken også ligge i en feil et eller annet sted på kursen.

Kort om sikringsskap:

Sikringsskap skal være laget av metall. Siden 2011 har det også vært påbudt med overspenningsvern i alle nye installasjoner. Dette vernet beskytter tilkoblede apparater og utstyr.

«Eldre sikringsskap er ofte underdimensjonerte for dagens strømforbruk.»

Hvis du ikke klarer å identifisere årsaken til at sikringen slo ut på egenhånd, bør du kontakte elektriker før du foretar deg noe ytterligere. Eldre sikringsskap er ofte underdimensjonerte for dagens strømforbruk, og faren for brann øker markant straks man begynner å belaste skapet og anlegget mer enn det er beregnet for. Ved å bestille en el-sjekk på skapet og anlegget vil du avdekke om dette er en aktuell problemstilling i din bolig.

Plassering av sikringsskapet

Det foreligger lovmessige krav knyttet til plasseringen av skapet ditt. Det er ikke et krav at sikringsskapet skal være fritt synlig, men det være lett tilgjengelig. I forskrift om elektriske lavspenningsanlegg heter det at sikringsskapet må være tilgjengelig for ettersyn, vedlikehold, reparasjon, betjening og prøving. Det kreves også at det er tilstrekkelig med plass i og rundt skapet til å gjøre utskiftninger og annet arbeid uten å utsette seg for fare.

Hånd i sikringsskap.
Husk at det kun er elektrikeren som kan se hvor feilene ligger i el-anlegget. Her lønner det seg alltid å ta kontakt med faglærte, så jobben blir riktig utført.

«Oppmerksomme forbrukere kan redusere kostnadene med AMS-målerne.»

Enklere hverdag med de nye AMS-målerne

Ved siden av sikringene har de fleste skap også en jordfeilbryter. I tillegg rommer skapet strømmåleren fra e-verket ditt, og i disse dager oppgraderes disse målerne til såkalte AMS-målere (automatiske strømmålere). De nye, smarte målerne registrerer og rapporterer strømforbruket ditt helt på egenhånd over internett.

Målerne har sin egen nettforbindelse, og kan rapportere så ofte som fire ganger i timen. Dette gir et mer nøyaktig bilde av strømforbruket, slik at strømselskapet kan fakturere ut fra den reelle strømprisen gjennom døgnets 24 timer. Det er nemlig slik at strømprisen veksler noe fra time til time, og tidligere har dette vært stipulert til et gjennomsnitt.

Hvis du er oppmerksom på eget forbruk kan man bruke de nye målerne til å redusere kostnadene sine, ved å legge strømkrevende arbeid (eksempelvis lading av elbil) til periodene med lav strømpris.

Denne er på vei ut. Innen 2019 skal alle ha automatiske AMS-målere.

Utbytting til nye målere i 2018

Når det er sagt er datatilsynet bekymret for enkeltindividers personvern knyttet til så detaljert kartlegging av strømforbruket i en bolig. Ikke minst har tilsynet påpekt at informasjonen kan brukes til å slå fast om en bolig står tom eller ikke. For å hindre misbruk er alle nettselskaper ilagt et krav fra myndighetene om å etablere sikkerhetssystemer og rutiner, som hindrer uvedkommende i å få tilgang til slike personopplysninger.

Byttet av strømmålere har allerede startet enkelte steder i landet, og prosessen vil pågå ut 2018. Du blir ikke belastet for målerbyttet, og du vil få beskjed god tid i forveien.

Ikke gjør endringer i sikringsskapet selv

Det er ditt ansvar at sikringsskapet er i god stand, men det er ikke din jobb å gjøre eventuelle utbedringer. Tvert imot skal alt arbeid i sikringsskapet alltid gjøres av en autorisert elektriker. Det er heller ingen som forventer at du skal ha full oversikt over lovverk, teori og praksis knyttet til el-anlegget ditt, og derfor tilbyr vi praktiske el-kontroller der vi blant annet sjekker sikringsskapet ditt.

Du sitter igjen med tryggheten om at alt er i orden, så ta kontakt med oss for en el-sjekk i dag.