Tilbake

Derfor trenger du en jordfeilbryter

Jordfeil er veldig alvorlig, og i verste fall kan det utgjøre en fare for liv. Det er altså ikke uten grunn at jordfeilbrytere er påbudt.

Alle bygg som er bygd etter 1990 er i henhold til forskriftene påkrevd å ha en jordfeilbryter på det elektriske anlegget. Dette skyldes at jordfeil medfører fare for både liv og helse i tillegg til materielle skader, og en jordfeilbryter sørger for å minimere risikoen.

Jordfeilbryteren stopper lekkasje
El-produkter drives av elektroner som raser gjennom ledningene, omtrent som vannmøller som driftes av elven. Er mengden strøm ut av anlegget ulik mengden inn, oppdager jordfeilbryteren lekkasjen. På engelsk kalles den faktisk en earth leakage circuit breaker.

Hva er en jordfeilbryter?

Dette er en innretning som måler strøm inn og strøm ut av apparater og kurser i et elektrisk anlegg, som det du har i boligen. Jordfeilbryteren ser etter strømlekkasjer, og kontrollerer at det går like mye strøm ut og inn av kursen. Ved avvik har den til oppgave å kutte strømmen umiddelbart, og på den måten sørge for at ingen liv går tapt.

Hva skyldes jordfeil?

Strømlekkasjer kan oppstå ved feil i apparater, eller eksempelvis ved at en spiker har blir slått gjennom en ledning. Dette kan gjøre overflater (som en brødrister, vaskemaskin eller lignende) strømførende, og i verste fall livsfarlige å berøre. Hvis du er usikker på om noen av dine apparater eller kurser har jordfeil, bør du ta kontakt med oss på email eller ring 51 68 57 00 for hjelp.

«Strømlekkasjer kan gjøre overflater strømførende, og i verste fall livsfarlige å berøre»

Har jordfeilbryteren løst ut?

Se om du kan finne en klar og tydelig grunn til at det har skjedd. Hvis du ikke finner noen, prøv å vippe den tilbake i stilling. Slår den ut flere ganger, vil det sannsynligvis skyldes en jordfeil i det elektriske anlegget eller et av de tilkoblede apparatene. Gå frem på følgende måte:

  1. Mens jordfeilbryteren er avslått, trekk ut alle tilkoblede apparater.
  2. Skru på strømmen igjen ved å vippe jordfeilbryteren tilbake i stilling.
  3. Koble til ett apparat av gangen, helt til jorfeilbryteren løser ut igjen. Det siste apparatet vil altså være synderen.
  4. Hvis jordfeilbryteren ikke løser ut, er det grunn til å tro at feilen ligger i det faste anlegget. Da bør du absolutt kontakte oss så raskt som mulig.

Ettersom elbilen lader med likestrøm, og anlegget ditt er vekselstrøm, er jordfeilbryter type B påbudt.
Selv hvis du skal lade elbilen med vanlig stikkontakt, er det påbudt med jordfeilbryter type B på kursen. Skal du lade effektivt og trygt tar du kontakt med oss for å få installert en vegglader.

Husk jordfeilbryter type B til lading av elbil

Antallet elbiler som står på lading i norske husstander stiger hvert år, og det er viktig å være klar over lovene og reglene knyttet til dette. De er dessuten utarbeidet for din sikkerhet. Alle ladepunkter skal være utstyrt med en jordfeilbryter type B.

«Slår jordfeilbryteren ut flere ganger, er årsaken sannsynligvis jordfeil i anlegget eller et av de tilkoblede produktene.»

Elbiler benytter som kjent likestrøm (DC), mens det er vekselstrøm (AC) som gjelder i anlegget i boligen din. Uten en type B-bryter risikerer du at likestrøm finner veien inn i det elektriske anlegget ditt, og dette kan redusere evnen til anleggets jordfeilbryter.

Hva er en jordfeilautomat?

I dag utstyres alle sikringsskap med moderne automatsikringer, og for å overvåke disse kursene har man en egen jordfeilbryter. Det finnes imidlertid en kombinasjon av de to, og det er jordfeilautomater. Dette er både en sikring og en jordfeilbryter, og den sørger for at hver eneste kurs har sin egen jordfeilbryter. Kontakt oss  løsninger for ditt anlegg.

«Jordfeilautomater gir deg sikring og jordfeilbryter i ett, slik at alle kursene er trygge.»

Enten du har et gammelt anlegg eller ønsker å oppgradere sikringsskapet slik at det er rustet for fremtiden, er det viktig å ta en prat med elektrikeren. Behovet i norske husholdninger er stadig i endring, og ikke alle risikomomentene har tydelige faresignaler. Gamle skrusikringer er eksempelvis i seg selv ikke farlige, men de er et tegn på at anlegget i sin helhet trenger en oppgradering til dagens standard.

Gratis befaring og uforpliktende tilbud.

Ta kontakt med oss her eller ring 51 68 57 00.