Tilbake

KONTROLL

På tide med en El-sjekk/Elkontroll av egen bolig? KAMPANJE BESTILL NÅ UT MARS 2022 El-sjekk KR 2.200,- inkl. mva. Elkontroll KR 5.295,- inkl. mva.

Hva er Elsjekk

Visste du at det erforskjell på en el-sjekk og en el-kontroll? I Sandnes Elektriske tilbyr vi begge deler, likevel gjør vi oppmerksom på at det er el-sjekk som er det mest vanlige. Denne utføres av elektrikeren. Vi kan også tilby den mer omfattende el-kontrollender vi ser behovet, men da må det inn en av våre erfarne elektrikere med spesiellsertifisering iht NEK 405-2.

Bestillel-sjekk her Du får en fast pris fra oss, men utgifter til ferge/bomveg kan forekomme.

Hva er en el-sjekk?  

En el-sjekk innebærer at en elektriker kontrollerer det elektriske anlegget på et overordnet plan. El-sjekken er en overordnet gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere der man tar stikkprøver ved mistanke om avvik. Sjekken er ment for å oppdage grove og graverende feil, slik at kunden føler seg tryggere i forhold til brannfare og strømgjennomgang. Det tas også stikkprøver på tilkoblinger i stikkontakter, brytere, koblingspunkt og i lamper. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke demonterer utstyr ut over stikkprøvene hvis ikke vi ser noe mistenkelig. Er det halogen-downlights i anlegget sjekkes også disse. Dette grunnet mye varmegang og branner pga. feil på utstyr eller feil montering.

Sjekk vs kontroll

Du kan få hjelp til begge deler når du kontakter oss, men det er viktig å vite at det er stor forskjell på el-sjekk og el-kontroll. Det sistnevnte er mest omfattende, og krever Elektriker med spesiell sertifisering iht NEK 405-2.

«Sjekken er ment for å oppdage grove og graverende feil, slik at kunden føler seg tryggere...»

Med andre ord: En visuell kontroll med stikkprøver og målinger som innebærer samtale med boligeier/beboer. Det gis generelle råd om elsikkerhet, jordfeilbryter, overspenningsvern, skjøteledninger etc med eventuelle forslag til forbedringer.

Hva er en el-kontroll

En El-kontroll er en utvidet kontroll, og er mer omfattende enn el-sjekk. Denne skal utføres av elektriker med spesiell sertifisering iht NEK 405-2. Normalt starterkontrollen i sikringsskapet hvor elektrikeren ser etter varmegang og kontrollerer skapets generelle tilstand. I tillegg kommer sjekk av strøm måler samt jordfeilbryter og overspenningsvern dersom dette er installert. Altså en grundig gjennomgang av el-anlegget.

Stikkontakter, lampepunkter og apparater

Videre sjekkes el-materiell utenfor sikringsskapet i boligen for feil. Hva som sjekkes av henger av hvilke elektriske apparater som finnes, for de aller fleste er det aktuelt å sjekke ledningsopplegg og tilkoplinger på halogen downlights, apparater som vaskemaskin, ovn, varmtvannsbereder, lysarmaturer og oppvaskmaskin. I nye hus er det krav om montering av kun jordede stikkontakter, dette gjelder ikke for eldre boliger. Det er imidlertid ikke tillatt å blande jordede og ujordede stikkontakter på samme kurs i samme rom, dette avdekkes i el-kontrollen.

«Et typisk råd er å begrense bruken av skjøteledninger og grenuttak, dersom slike brukes som en permanent løsning.»

Tilstandsrapport

Under veis i kontrollen tilbys råd til boligeieren, selv for punkter som faller innen for godkjenning. Et typisk råd er å begrense bruken av skjøteledninger og grenuttak, dersom slike brukes som en permanent løsning. For utstyr som i praksis er permanent montert, eksempelvis TV, skal fastmonterte stikkontakter benyttes. Avdekkes det noe som ikke er i forskriftsmessig stand, registreres dette i en tydelig og oversiktlig tilstandsrapport. Vi kan kun anbefale utbedring, ikke pålegge noe. Men husk at det er huseiers ansvar at el-anlegget er i forskriftsmessig stand.