Tilbake

Velferdsteknologi

Bare 30% forbereder seg på egen alderdom, mens nærmest alle ønsker å klare seg selv i eget hjem. Nå kan du med enkle grep ta ansvar for egen alderdom ved å velge moderne teknologi i din bolig.

Enkelt forklart

Det finnes svært mange løsninger som kan installeres i eksisterende boliger raskt og enkelt. Skal du bygge nytt eller oppgradere elektrisk anlegg, bør du tenke fremover og velge smarte løsninger som kan tilpasses dine endrede behov.

Alderdom

Ved hjelp av velferdsteknologi kan du sikre deg en enklere alderdom. Vi har løsninger som hjelper deg å huske store og små ting, sensorer og alarmer som varsler både deg og andre, og utstyr og teknologi som gjør hverdagen mye tryggere.

Eksempler på våre løsninger for et bedre liv med i alderdom:

 • Sensorer som varsler om fall
 • Åpent kjøleskap/utgangsdør
 • Egenregistrering av kliniske data som blodtrykk/vekt/blodsukker
 • Alarmer og varsling ved varme, brann og vannlekkasje
 • Videokommunikasjon med familie og helsepersonell
 • Automatisk døråpner med dørsensor som varsler ved behov
 • Berøringsfrie og skoldefrie kraner med kontrastfarget håndtak, dusjtoalett og enkle løsninger tilpasset baderommet

Demens

For mennesker med kognitiv svikt og demens er det ekstra viktig at teknologien som brukes er enkel og intuitiv. Teknologien
skal ha som mål å gi den enkelte økt frihet, livskvalitet og trygghet. Vi har teknologien som gir demente i alle faser en bedre
hverdag.

Eksempler på våre løsninger for et bedre liv med demens:

 • Hjemmebehandling via PC m/berøringsskjerm og kamera
 • Sensor og varsling ved fall og andre unormale hendelser
 • Alarmer og varsling ved varme, brann og vannlekkasje
 • Omgivelseskontroll, styring av lys og varme
 • Døråpner og dørsensor som varsler ved behov
 • Berøringsfrie og skoldefrie kraner med kontrastfarget håndtak, dusjtoalett og enkle løsninger tilpasset baderommet

Funksjonshemning

For mennesker med tap av, eller skade på, en kroppsdel eller sansefunksjon, utviklingshemming og cerebral parese, vil smarte
teknologiske løsninger spille en stor rolle i hverdagen. Vi har teknologien som hjelper deg å takle hverdagens oppgaver på enkle måter.

Eksempler på våre løsninger for et bedre liv med nedsatt funksjonsevne:

 • Hjemmebehandling via PC m/berøringsskjerm og kamera
 • Sensor og varsling ved fall og andre unormale hendelser
 • Alarmer og varsling ved varme, brann og vannlekkasje
 • Omgivelseskontroll, styring av lys og varme
 • Automatisk døråpner
 • Berøringsfrie og skoldefrie kraner med kontrastfarget håndtak, dusjtoalett og enkle løsninger tilpasset baderommet

Uansett alder og situasjon

Velferdsteknologi er for alle mennesker som bare vil ha en enklere og tryggere hverdag. Vi har teknologi som sparer strøm, varsler deg når noe er galt og gjør oppgaver i hjemmet for deg. Alarmer, sensorer og trådløse løsninger for lys- og varmestyring. Vi gjør hjemmet ditt smart.

Eksempler på våre løsninger for et bedre liv uansett alder og situasjon:

 • Alarmer og varsling ved varme, brann og vannlekkasje
 • Omgivelseskontroll, trådløs styring av lys og varme
 • Kjøleskapssensor
 • Komfyrvakt
 • Automatisk døråpner med dørsensor som varsler ved behov

På tide å tenke på smart løsninger? Kontakt oss i dag for råd og tips.